SI ARRIHET SHKALLA E LARTË E DEVOTSHMËRISË?!

SI ARRIHET SHKALLA E LARTË E DEVOTSHMËRISË?!

SI ARRIHET SHKALLA E LARTË E DEVOTSHMËRISË?! (0)

Kur u pyet një prej ulemave të selefit, se si ka arritur shkallët e larta të devotshmërisë, ai është përgjigjur në këtë mënyrë: Me gjashtë gjëra u mundova të zotëroj

Adhurimi i Allahut në një natë është më i mirë sesa adhurimi i Tij në tridhjetë mijë net!

Adhurimi i Allahut në një natë është më i mirë sesa adhurimi i Tij në tridhjetë mijë net! (0)

Adhurimi i Allahut në një natë është më i mirë sesa adhurimi i Tij në tridhjetë mijë net! Kjo natë është nata e Kadrit, është në muajin e Ramazanit, ai

Fjalë të bukura nga Aliu (radijallahu anhu)

Fjalë të bukura nga Aliu (radijallahu anhu) (0)

Ka thënë Aliu (radijallahu anhu): “Sot ka vepra pa llogari, kurse nesër ka llogari pa vepra. Përderisa ti i rraskapitur dhe i thyer gjëndesh ndërmjet Duarve të Allahut të Lartësuar,

KUSH AGJËRON NJË DITË PËR HIR TË ALLAHUT!

KUSH AGJËRON NJË DITË PËR HIR TË ALLAHUT! (0)

Agjërimi është prej adhurimeve më të dalluara, prej adhurimeve më të mëdha me të cilat robi

VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (09)

VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (09) (0)

Një person ka mbathur dy meste, i nxjerr ato prej këmbëve, dhe më pas i mbath

Drejt rrugës së përmirësimit

Drejt rrugës së përmirësimit (0)

Kur’ani thekson se qëllimi i krijimit të qenieve njerëzore është besimi dhe adhurimi i Zotit. Vetëm

TË GJITHË NE…

TË GJITHË NE… (0)

-Të gjithë ne jemi persona të rëndomtë në sytë e atyre që na njohin. -Të gjithë

Puna dhe prona në optikën e fesë islame

Puna dhe prona në optikën e fesë islame (0)

Feja islame, si sistem edukimi dhe mënyrë jetese, nuk kujdeset vetëm për sferën shpirtërore të njeriut,

Ndalohet rreptësisht përhapja e fshehtësive bashkëshortore

Ndalohet rreptësisht përhapja e fshehtësive bashkëshortore (0)

Pyetje; Është e njohur se disa prej grave i përhapin gjërat e shtëpisë së tyre dhe