Posts From Multimedia Islame

MEDITIME KURANORE

MEDITIME KURANORE (0)

1. Udhëzime edukative nga Kur’ani! Allahu , xhele ue ala, ka thënë; “Ti (Muhammed) mos shqipto atë (Kur’anin) me gjuhën tënde për ta nxënë atë me të shpejtë! Sepse Ne

Çdo “e bukur” ka edhe “më bukur”

Çdo “e bukur” ka edhe “më bukur” (0)

Bukur është të kesh shokë, por më bukur është t’i shikosh ata në kohë vështirësie.   Bukur është të heshtësh në një vend ku gumëzhijnë zërat, por më bukur është të jetë heshtja jote mençuri dhe

MOS JEP FETVA PA DITURI!

MOS JEP FETVA PA DITURI! (0)

Dijetari Muhamed bin Salih el-Uthejmin thotë: “Në përgjithësi, shumica e njerëzve shërbehen me fetva (verdikte shkencore fetare) pa dituri, dhe i gjenë duke thënë; “kjo është e lejuar”, apo “kjo

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare”

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare” (0)

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare” “Thuaju: “Nëse banesa e botës tjetër tek Allahu

Ku dallon Meka nga Medina

Ku dallon Meka nga Medina (0)

Cilat janë dallimet mes haremit të Mekes dhe haremit të Medines? – Haremi i Mekes është

Era dhe shiu, dy argumente që flasin për Madhështinë e Zotit

Era dhe shiu, dy argumente që flasin për Madhështinë e Zotit (0)

Ebu Hurejrah ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – lavdërimi dhe paqja e

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër (0)

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër Transmetohet Ebu Hamzah Enes bin Malik -shërbëtori i Profetit sal-lAllahu

“E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër?

“E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër? (0)

Dëgjojmë shpesh “E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër? Imam ibn

Uji detit është i pastërt dhe pastrues

Uji detit është i pastërt dhe pastrues (0)

Uji detit është i pastërt dhe pastrues Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ka thënë: