Author - Multimedia Islame

Histori

Historia e dy skllevërve

Një herë një mbret i bleu dy skllevër. Njëri nga ta ishte i pashëm, kurse tjetri ishte i shëmtuar. Mbreti kërkoi që skllavi i pashëm të shkonte të...

KURAN

MEDITIME KUR’ANORE! – 72

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “E besimtarëve jepu sihariq (përgzoj).” (Ahzab; 47) Prej gjërave praktike që përkujdesej i dërguari i Allahut...

KURAN

Drejtësia e Muhamedit (a.s)

Drejtësia e Muhamedit (a.s) Drejtësia është një ndjenjë të cilën Allahu i Madhëruar e ka instaluar në zemrën  çdokujt prej nesh.Drejtësinë e do i...

KURAN

Jeta e Hatixhe bint Huvejlid

Ebu Hurejre tregon: “Xhibrili a.s erdhi tek profeti (a.s) dhe i tha: “O i dërguari i Allahut, kjo është Hatixhja, po vjen drejt teje me një gjellë të...

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.