Category "HADITHE"

O ZOTI YNË, LARGO PREJ NESH VUAJTJET E XHEHENEMIT

O ZOTI YNË, LARGO PREJ NESH VUAJTJET E XHEHENEMIT (0)

O Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin e xhehenemit! Sepse, me të vërtetë, dënimi i tij (zjarrit), është shkatërrim i paevitueshëm, me të vërtetë, ai (xhehennemi), është vendbanim dhe vendstrehim

Hadithet qe flasin per shenjat e Dites se Gjykimit

Hadithet qe flasin per shenjat e Dites se Gjykimit (0)

Shenjat e vogla të Kijametit: 1- Dërgimi i profetit Muhamed a.s.. I Dërguari i Allahut a.s. ka lajmëruar se dërgimi i tij tregon se Kijameti është afruar dhe se ai

5 shtyllat që ngrihet Islami

5 shtyllat që ngrihet Islami (0)

Transmetohet nga Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma transmeton se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Islami është i ndërtuar mbi pesë (shtylla): Mbi dëshminë

Era dhe shiu, dy argumente që flasin për Madhështinë e Zotit

Era dhe shiu, dy argumente që flasin për Madhështinë e Zotit (0)

Ebu Hurejrah ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – lavdërimi dhe paqja e

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër (0)

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër Transmetohet Ebu Hamzah Enes bin Malik -shërbëtori i Profetit sal-lAllahu

Uji detit është i pastërt dhe pastrues

Uji detit është i pastërt dhe pastrues (0)

Uji detit është i pastërt dhe pastrues Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ka thënë:

Cduhet të themi kur veshim rrobën?

Cduhet të themi kur veshim rrobën? (0)

KUR VESH RROBËN: ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا لل دمحلا ةوق لاو ينم لوح

Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye

Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye (0)

Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!):

Si të marrësh abdes në formën më të mirë

Si të marrësh abdes në formën më të mirë (0)

Kujdesi në marrjen e abdesit Transmetohet nga Enesi radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi