Category "HADITHE"

Si të marrësh abdes në formën më të mirë

Si të marrësh abdes në formën më të mirë (0)

Kujdesi në marrjen e abdesit Transmetohet nga Enesi radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem pa një person në këmbën e të cilit kishte mbetur një pjesë

A MË DO ALLAHU?

A MË DO ALLAHU? (0)

Më ngacmoi kjo pyetje! Më pas, mu kujtua fakti se dashuria e Allahut për robërit e Tij është e ndërlidhur me disa kushte dhe cilësi të përmendura në Librin Fisnik..

Cfare ndodh me njeriun në natën e parë pasi ndërron jetë

Cfare ndodh me njeriun në natën e parë pasi ndërron jetë (0)

Në “El-Musned”[1] përmendet hadithi i transmetuar nga El-Bera’ë Bin Azibi, i cili ka thënë: “Bashkë me të Dërguarin e Allahut dolëm për të përcjellë xhenazen e njërit prej burrave nga ensarët, derisa

Sekreti i renditjes së familjarëve në suren Abese dhe Mearixh

Sekreti i renditjes së familjarëve në suren Abese dhe Mearixh (0)

Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: “E kur të vijë ushëtima (krisma e Kiametit). Atë ditë

Krijesat e ngordhura që lejohen të ushqehesh me to

Krijesat e ngordhura që lejohen të ushqehesh me to (0)

Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhuma se ka thënë: I Dërguari I Allahut sal-lAllahu alejhi ue

RUAJU NGA LUTJA E TË DËMTUARIT

RUAJU NGA LUTJA E TË DËMTUARIT (0)

Në hadithin e ibn Abasit, -radijAllahu anhu- na e përcjell se i dërguari, salAllahu alejhi ve

Si merrte abdesi i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

Si merrte abdesi i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (0)

Transmetohet nga Humrani robi i liruar i Uthmanit radijAllahu anhu se: “Uthmani kërkoi ujë për abdes.

10 shenjat e përfundimit të mirë

10 shenjat e përfundimit të mirë (0)

1. Thënia e shehadetit gjat vdekjes. Muhamedi alejhi selam ka thënë: “Ai i cili fjala e

5 mënyra si agjërimi ndikon mbi trupin tonë

5 mënyra si agjërimi ndikon mbi trupin tonë (0)

Muaji i Ramazanit është muaji i agjërimit dhe lutjeve për 1.6 miliard muslimanët e botës. Për