Category "HADITHE"

Era dhe shiu, dy argumente që flasin për Madhështinë e Zotit

Era dhe shiu, dy argumente që flasin për Madhështinë e Zotit (0)

Ebu Hurejrah ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – të thotë: “Era është prej mëshirës së Allahut të Lartësuar.

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër (0)

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër Transmetohet Ebu Hamzah Enes bin Malik -shërbëtori i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem- nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Askush prej

Uji detit është i pastërt dhe pastrues

Uji detit është i pastërt dhe pastrues (0)

Uji detit është i pastërt dhe pastrues Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem për ujit e detit ka thënë:

Cduhet të themi kur veshim rrobën?

Cduhet të themi kur veshim rrobën? (0)

KUR VESH RROBËN: ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا لل دمحلا ةوق لاو ينم لوح

Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye

Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye (0)

Kush vdes dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!):

Si të marrësh abdes në formën më të mirë

Si të marrësh abdes në formën më të mirë (0)

Kujdesi në marrjen e abdesit Transmetohet nga Enesi radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi

A MË DO ALLAHU?

A MË DO ALLAHU? (0)

Më ngacmoi kjo pyetje! Më pas, mu kujtua fakti se dashuria e Allahut për robërit e

Cfare ndodh me njeriun në natën e parë pasi ndërron jetë

Cfare ndodh me njeriun në natën e parë pasi ndërron jetë (0)

Në “El-Musned”[1] përmendet hadithi i transmetuar nga El-Bera’ë Bin Azibi, i cili ka thënë: “Bashkë me të Dërguarin

Sekreti i renditjes së familjarëve në suren Abese dhe Mearixh

Sekreti i renditjes së familjarëve në suren Abese dhe Mearixh (0)

Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: “E kur të vijë ushëtima (krisma e Kiametit). Atë ditë