Histori

Histori

Historia e dy skllevërve

Një herë një mbret i bleu dy skllevër. Njëri nga ta ishte i pashëm, kurse tjetri ishte i shëmtuar. Mbreti kërkoi që skllavi i pashëm të shkonte të pastrohej. Kur shkoi ky, mbreti e pyeti skllavin e...

Read More
Histori

Historia e profetit Nuh a.s

-Tarik Suvejdan Edhe pse mes njerëzve ishte përhapur degjenerimi, korrupsioni dhe imoraliteti, ekzistonin njerëz të ndershëm dhe reformatorë. Masa më e madhe e...

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.