Home

Home

ÇFARË MIKU DO TË ZGJEDHËSH?

ÇFARË MIKU DO TË ZGJEDHËSH? Nëse e shpeshton leximin e Kuranit, atë ke për ta miqësuar. Nëse e shpeshton agjërimin, atë ke për ta miqësuar. Nëse e shpeshton...

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.