KURAN

KURAN

Kujdes vëlla musliman

“Kujdes vëlla musliman në mbikëqyrjen tënde ndaj Allahut të Madhëruar! Qëndro në adhurim ndaj Tij duke i praktikuar urdhërat e Tij dhe në të njëjtën kohë duke...

KURAN

DËNIMET E MËKATEVE

DËNIMET E MËKATEVE Prej dënimeve të mëkateve, mund të përmendim: Në librin e saktë të Buhariut transmetohet nga Semretu Bin Xhundub se Profeti (a.s) u thoshte...

KURAN

MEDITIME KURANORE – 79

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Nun, betohem në pendën (lapsin) dhe në atë çka shkruajnë!” (El Kalem; 1). Lapsi është begati dhe mirësi e madhe nga Allahu...

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.