Category "KURAN"

MEDITIME KURANORE

MEDITIME KURANORE (0)

1. Udhëzime edukative nga Kur’ani! Allahu , xhele ue ala, ka thënë; “Ti (Muhammed) mos shqipto atë (Kur’anin) me gjuhën tënde për ta nxënë atë me të shpejtë! Sepse Ne

Çdo “e bukur” ka edhe “më bukur”

Çdo “e bukur” ka edhe “më bukur” (0)

Bukur është të kesh shokë, por më bukur është t’i shikosh ata në kohë vështirësie.   Bukur është të heshtësh në një vend ku gumëzhijnë zërat, por më bukur është të jetë heshtja jote mençuri dhe

MOS JEP FETVA PA DITURI!

MOS JEP FETVA PA DITURI! (0)

Dijetari Muhamed bin Salih el-Uthejmin thotë: “Në përgjithësi, shumica e njerëzve shërbehen me fetva (verdikte shkencore fetare) pa dituri, dhe i gjenë duke thënë; “kjo është e lejuar”, apo “kjo

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare”

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare” (0)

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare” “Thuaju: “Nëse banesa e botës tjetër tek Allahu

Ku dallon Meka nga Medina

Ku dallon Meka nga Medina (0)

Cilat janë dallimet mes haremit të Mekes dhe haremit të Medines? – Haremi i Mekes është

“E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër?

“E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër? (0)

Dëgjojmë shpesh “E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër? Imam ibn

Kështu e nderon Zoti, besimtarin e vërtetë

Kështu e nderon Zoti, besimtarin e vërtetë (0)

O njeri nderoje veten tënde! Thotë i Lartësuari mbi shtatë qiej: “Dhe Ne i nderuam bijtë

7 persona do të jenë nën Hijen e Allahut

7 persona do të jenë nën Hijen e Allahut (0)

Transmetohet prej Ebu Hurejres -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se pejgamberi -paqja dhe bekimet e

2 llojet e shenjave të Kiametit

2 llojet e shenjave të Kiametit (0)

Shenjat e kijametit ndahen në dy lloje: 1- Shenja të vogla. Këto janë shenja që i