Si duhet te veprosh te largosh cytjet e shejtanit

Si duhet te veprosh te largosh cytjet e shejtanit

Si duhet te veprosh te largosh cytjet e shejtanit

0 comments 📅12 October 2017, 15:13

Jam një djalosh ku shejtani ndonjëherë më bën cytje (vesvese). Cfarë duhet të veproj që t’i largojë cytjet e tij?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Cytjet e shejtanit largohen duke kërkuar mbrojtjen e Allahut prej shejtanit dhe mosdhënia rëndësi cytjeve të tij. Cytjet (vesveset) nuk të dëmtojnë derisa njeriu nuk i shpreh. Prandaj kërkohet nga muslimani t’i refuzojë, t’i lërë ato (cytjet), mos t’u jap rëndësi atyre dhe të kërkojë mbrojtjen e Allahut të Madhëruar nga shejtani i mallkuar.

“El-Munteka min fetaua fadileh esh-Shejh Salih bin Feuzan bin Abdullah el-Feuzani” vëll. 1

Përktheu: Unejs Sheme

nga Xhamiambret

No Comments

No Comments Yet!

You can be first one to write a comment

Leave a comment