Muhammedi a s – Mëshirë për botët !

Muhammedi a s – Mëshirë për botët !

Muhammedi a s – Mëshirë për botët !

0 comments 📅29 April 2016, 11:00

 

O i Dërguari i Allahut, në këtë botë të mos kishe ardhur,
Trëndafilat s’do të çelnin, bilbilat s’do të këndonin,
Ekzistenca s’do të kishte kuptim, do të mbytej në zi… ( Poezi )

Kush do të startojë një shekull te ri në emër të njerëzimit,
paqes, dashurisë, mëshirës dhe dhembshurisë?

Muhamedi (a.s.)! Mëshirë për njerëzimin…Pasuesit e Tij…
Njerëzit që i ndriçuan zemrat e tyre me dritën e Tij…
Ndjekësit e gjurmëve të Tij…

Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të (Sallallahu alejhi ve sellem)

─ Përgaditi: Bujamin SALIJA

No Comments

No Comments Yet!

You can be first one to write a comment

Leave a comment