7 persona do të jenë nën Hijen e Allahut

7 persona do të jenë nën Hijen e Allahut

7 persona do të jenë nën Hijen e Allahut (0)

Transmetohet prej Ebu Hurejres -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- ka thënë: “7 persona (palë njerëzish)

2 llojet e shenjave të Kiametit

2 llojet e shenjave të Kiametit (0)

Shenjat e kijametit ndahen në dy lloje: 1- Shenja të vogla. Këto janë shenja që i paraprijnë Kijametit me kohë të gjata dhe janë pothuajse gjëra të zakonshme si: rrëmbimi

MEDITIME KURANORE – 50

MEDITIME KURANORE – 50 (0)

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “A mos janë të sigurt ata që përgatitën kurthe, se All-llahu nk do t’i trandë ata me tokën, ose nuk do t’u vijë

Cduhet të themi kur veshim rrobën?

Cduhet të themi kur veshim rrobën? (0)

KUR VESH RROBËN: ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا لل دمحلا ةوق لاو ينم لوح

SI TË BËHESH I DASHUR TE FËMIJA YT ADOLESHENT?

SI TË BËHESH I DASHUR TE FËMIJA YT ADOLESHENT? (0)

1. Rifresko ndjenjat e dashurisë me fëmijën tënd adoleshent duke përsëritur takimet dhe duke mos ndërprerë

Prejardhja e Profetit Muhamed alejhi selam

Prejardhja e Profetit Muhamed alejhi selam (0)

Ai është, pa diskutim, njeriu me prejardhje më të mirë mbi faqen e dheut. Prejardhja e

KUPTIMI I AJETIT: “JA KËTO JANË VAJZAT E MIA! NËSE DONI TË BËNI ATË QË SYNONI”

KUPTIMI I AJETIT: “JA KËTO JANË VAJZAT E MIA! NËSE DONI TË BËNI ATË QË SYNONI” (0)

Një vërejtje mbi kuptimin e gabueshëm të fjalës së Lutit, alejhi selam: “(Luti) tha: “Ja këto

Historia e Joshua, Iljas dhe Eljesa a.s

Historia e Joshua, Iljas dhe Eljesa a.s (0)

-Tarik Suvejdan Pas vdekjes së Harunit dhe Musait a.s, ishte Joshua bin Nuan ai që udhëhoqi

MEDITIME KURANORE – 49

MEDITIME KURANORE – 49 (0)

1. Prej qëllimeve më madhore të shejtanit është që njeriu të jetë mohues ndaj Allahut e