Dëmet e gabimeve dhe të mekatëve

Dëmet e gabimeve dhe të mekatëve

Dëmet e gabimeve dhe të mekatëve (0)

Le të kthehemi përsëri te tema që përmendëm, ajo e sëmundjes dhe e ilaçit. Ajo që duhet të dihet është fakti se gabimet dhe mëkatet e dëmtojnë njeriun, dhe se

MEDITIME KURANORE – 44

MEDITIME KURANORE – 44 (0)

1. Ai i cili i mediton veprimet e haxhit, e vëren se sa shumë e ka ndërlidhur Allahu haxhin me përmendjen e Tij (dhikrin). Hasim argumente direkte nga Kur’ani në

Vetëm ty të adhurojmë!

Vetëm ty të adhurojmë! (0)

Rregulli 4. Allahu i Madhëruar thotë:   “Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë.”   Në këtë ajet të sures Fatiha janë bashkuar gjëra të mëdha të cilat

MEDITIME KURANORE – 43

MEDITIME KURANORE – 43 (0)

1. Nëse besimtari e mediton sinqerisht Kur’anin (porositë e tij), atëherë fryt i këtij meditimi do

Forca marramendëse e Allahut e manifesuar në krijimin e madh.

Forca marramendëse e Allahut e manifesuar në krijimin e madh. (0)

Forca marramendëse e Allahut e manifesuar në krijimin e madh. Allahu xh.sh. thotë: “Vallë, a nuk është

Egjipt: Punoi për 3 vjet dhe krijoi Kuranin më të gjatë në botë

Egjipt: Punoi për 3 vjet dhe krijoi Kuranin më të gjatë në botë (0)

Një person nga Egjipti shpreson të shkruajë historinë pasi ka kaluar tre vjet duke krijuar atë

A lejohet martesa me kohëzgjatje të përcaktuar?

A lejohet martesa me kohëzgjatje të përcaktuar? (0)

Martesa me kohëzgjatje të paracaktuar (El Mut’a) Transmetohet se Abdullah ibën Umeri ka thënë: “Kur Umer

MEDITIME KURANORE – 42

MEDITIME KURANORE – 42 (0)

1. Imam Neveviu, rahimehullah, ka thënë; “Pëlqehet që të kërkosh nga dikush të lexoj Kur’an dhe

Krijesat e ngordhura që lejohen të ushqehesh me to

Krijesat e ngordhura që lejohen të ushqehesh me to (0)

Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhuma se ka thënë: I Dërguari I Allahut sal-lAllahu alejhi ue